6. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

2.1. Điều kiện thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây: - Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các Điểm b, c và d ...

Đọc thêm

Nguyên tắc quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi

THÔNG TƯ. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỒ CHỨA QUẶNG ĐUÔI TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 201 7 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;. Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày ...

Đọc thêm

Hướng dẫn mới về quản lý, bảo vệ khoáng sản và thực hiện dự …

Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ra ngày 1-4-2021 của Chính phủ quy định khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của Luật Khoáng sản, nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và nghị định này.

Đọc thêm

Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về địa chất, khoáng sản

Nghị quyết đã đưa ra mục tiêu cụ thể cả về điều tra địa chất và đánh giá nguồn khoáng sản trên cả nước. Cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam sẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 đạt 80% diện tích đất liền. Hoàn thành điều tra, đánh giá khoáng ...

Đọc thêm

Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/04/2022 Từ viết tắt Đọc bài viết. Tăng cường quản lý, thanh, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản. Thời gian qua, việc thanh tra, kiểm tra, giám sát quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động khoáng sản từ Trung ương đến địa phương ngày càng được tăng cường; qua đó, nhiều vi phạm trong hoạt động ...

Đọc thêm

Quyết định 1388/QĐ-TTg năm 2013 quy hoạch điều tra cơ bản …

CÁC ĐỀ ÁN LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030. (Ban hành kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) Bảng 1. Các đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỉ lệ 1 ...

Đọc thêm

Quy trình khai thác mỏ đá chi tiết và hiệu quả cao hiện nay

Sau đây là quy trình chi tiết khai thác đá bằng phương pháp nổ mìn. Quy trình khai thác mỏ đá. Quy trình khai thác mỏ đá sẽ trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là chuẩn bị cho việc khai thác mỏ đá và tiếp theo là tiến hành khai thác mỏ để tạo ra sản phẩm đá rời, thô.

Đọc thêm

Thông tư 47/2015/TT-BTNMT về Quy trình và định mức kinh tế

1. Sơ đồ quy trình bảo quản kho lưu trữ sản phẩm công nghệ thông tin. 2. Quy trình chi tiết bảo quản kho lưu trữ sản phẩm công nghệ thông tin. 2.1. Mục đích. Lưu trữ và quản lý các sản phẩm số (các báo cáo đã được tin học hóa, số …

Đọc thêm

Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất khoáng sản giai đoạn mới

(TN&MT) - Để giải quyết những khó khăn trên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ này.

Đọc thêm

Chỉ thị 08/CT-UBND 2022 tăng cường quản lý bảo vệ khoáng sản …

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/11/2017 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý …

Đọc thêm

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây …

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn. 29/03/2012. Trình tự thực hiện. + Bước 1: Các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ …

Đọc thêm

Chi tiết bài viết

Song song với nhiệm vụ lập hồ sơ đề án Luật Khoáng sản (sửa đổi), Tổng cục cũng đã triển khai việc lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ theo quy định của Luật Quy ...

Đọc thêm

5 năm thi hành Luật Khoáng sản: Minh bạch hơn cơ chế quản lý …

Tính từ ngày Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực đến hết năm 2016, Bộ TN&MT đã cấp 149 Giấy phép thăm dò khoáng sản/161 Giấy phép khai thác khoáng sản (chủ yếu là …

Đọc thêm

Quy trình khám tại Bệnh viện than khoáng sản

1. Địa chỉ, thông tin liên hệ và thời gian khám bệnh của bệnh viện than khoáng sản; 2. Sơ đồ tổ chức bệnh viện than khoáng sản; 3. Cơ sở vật chất bệnh viện …

Đọc thêm

(PDF) Bao cao thuc tap nha may thuy san Minh Phu

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT ... râu có khoang vàng đỏ nhạt, tôm phân bố từ . ... phẩm này phải tách riêng để xử lý, ...

Đọc thêm

Thông tư 61/2017/TT-BTNMT quy trình xác định sản lượng …

Thông tư 61/2017/TT-BTNMT về quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Bộ trưởng …

Đọc thêm

Quyết định 61/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động khoáng sản …

Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến các ngành và địa phương liên quan, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết cấp, gia hạn, thu h ồ i Gi ấ y phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Gi ấ y phép khai thác tận …

Đọc thêm

Phương pháp xác định nhu cầu vật tư dự trữ phù hợp với các doanh nghiệp

3. Quyết định số 1010/QĐ-TKV ngày 10/6/2015 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành quy chế quản lý công tác vật tư của Tập đoàn TKV. 4. Quy chế quản lý và sử dụng vật tư của một số doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV.

Đọc thêm

Khoáng sản – Wikipedia tiếng Việt

Khoáng sản rắn: như quặng kim loại v.v. Khoáng sản lỏng: như dầu mỏ, nước khoáng v.v. Khoáng sản khí: khí đốt, khí trơ. Sự tích tụ của khoáng sản tạo ra các mỏ (hay còn gọi là khoáng sàng), còn trong trường hợp chiếm một diện tích lớn thì …

Đọc thêm

Khoáng sản – Wikipedia tiếng Việt

Khoáng sản là thành phần tạo khoáng vật của lớp vỏ Trái Đất, mà thành phần hóa học và các tính chất vật lý của chúng cho phép sử dụng chúng có hiệu quả và lợi ích trong lĩnh …

Đọc thêm

Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài …

Thông tư này quy định về nội dung kỹ thuật của công tác đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2, Điều 22 Luật Khoáng sản. Nội dung lập bản đồ địa ...

Đọc thêm

Than đá – Wikipedia tiếng Việt

Một số quy trình sản xuất cokemaking sản xuất các sản phẩm phụ có giá trị, bao gồm cả than đá, armonia, dầu nhẹ và khí than. Than dầu là chất cặn rắn thu được thông qua quá trình tinh chế dầu, tương tự như than cốc, nhưng chứa …

Đọc thêm

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN

Vinacomin, Than, Khoáng sản, Nhôm, Điện lực, Bauxit, Alumium, Việt Nam, Tập đoàn, TKV, Trần Xuân Hòa, Lê Minh Chuẩn, 226 Lê Duẩn, Tạp chí Than, Tạp chí TKV 14:14 ICT Thứ Tư, 07/06/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 …

Đọc thêm

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản

Theo báo cáo, đến nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành việc lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền với 242.445km2 (đạt 73,19% diện tích đất liền) và tỷ lệ 1:100.000 đến 1:500.000 trên diện tích hơn 244.000km2 ...

Đọc thêm

Quyết định 2427/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến …

Điều 1. Phê duyệt "Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" với những nội dung chính như sau: 1. Quan điểm chỉ đạo. a) Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, thuộc tài sản quan trọng của quốc gia phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng ...

Đọc thêm

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Website. Trang chủ Vinacomin. Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (viết tắt: TKV, tiếng Anh: Vietnam National Coal and Mineral Industries Group - Vinacomin) là một tập đoàn công nghiệp quốc gia của Việt Nam, với lĩnh vực chính là khai thác than đá và khoáng sản. Tập đoàn được ...

Đọc thêm

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND điều chỉnh khai thác khoáng sản …

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn như sau ...

Đọc thêm

Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 10/2/2017

Hệ thống ký hiệu địa chất, khoáng sản sử dụng thành lập các loại tài liệu nguyên thủy theo quy định tại Phụ lục số 9, QCVN 49:2012/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số …

Đọc thêm

Điều kiện và thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản

Thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 1. Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 1 bộ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng ...

Đọc thêm

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Luật Khoáng sản 1996: 3. Luật Khoáng sản sửa đổi 2005: 4. Nghị định 160/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoáng sản và Luật Khoáng sản sửa đổi: 5. Thông tư 20/2005/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí …

Đọc thêm

Rút gọn, bãi bỏ nhiều thủ tục liên quan quản lý khoáng sản

Ngoài ra, công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thực hiện theo quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản được Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành tại Quyết định số 577/QĐ-ĐCKS ngày 15/7/2016, Quyết định số 1292/QĐ ...

Đọc thêm

Sơ đồ: Quy trình sản xuất phân hữu cơ khoáng NTR2

Sau khi trộn, sản. phẩm phân NTR2 độ ẩm 20% phải đạt ≥ hữu cơ: 20; N-P2O5-K2O:5,5-1,5-4. Phân NTR2 thành phẩm được bảo quản trong kho. Trước khi xuất ra thị. trường …

Đọc thêm

Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của …

Công tác đánh giá sơ bộ khoáng sản gồm các dạng công việc chính sau: - Thành lập bản đồ/sơ đồ địa chất, khoáng sản tỉ lệ 1:25.000 hoặc 1:10.000 tùy thuộc vào mức độ phức …

Đọc thêm

Sơ đồ Quy trình

Ý nghĩa. - Sơ đồ quy trình được sử dụng để: + Nhận biết, phân tích quy trình hoạt động, thông qua đó phát hiện những hạn chế, nguồn gốc tiềm tàng của những trục trặc, các hoạt động thừa không cần thiết và những hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng để ...

Đọc thêm

Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản được lập thông …

Căn cứ quy định tại Mục I Chương II Thông tư 17/2020/TT-BTNMT, có những phương pháp lập bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản sau: - …

Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN …

vụ quản lý nhà nƣớc về khai thác khoáng sản 56 18 Bảng 3.15 Các văn bản của UBND tỉnh Hà Nam về khai thác khoáng sản (2011-6/2015) 57 19 Bảng 3.16. Điều kiện của chủ thể khai thác và chuyển nhƣợng quyền khai thác khoáng sản 59 20 Bảng 3.17. Quy định về giá tính thuế tài nguyên

Đọc thêm