(PDF) NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT

1. NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT (ANIMAL CELL CULTURE) -T -T -T T . 1.1. Một số khái niệm [cell culture] Các t bào có th c l y từ các kh c tách riêng bằng z ọ ngu n g c từ m t dòng t ã c thi t l à quá trình các t u ki n nhân tạo. y th c p (subculture/ secondary culture) f Mô T ọ - p (primary culture) ạn ...

Đọc thêm

13 Câu h i chính cho t t c nh ng nhà cung c p gi i trí trên bi n

c!p M"/con, các giai o n ngh* ng i và s; d7ng th9c n ho!c nh Đọc thêm

[BoardgameVN] Luật chơi Carcassonne catapult

[BoardgameVN] Luật chơi Carcassonne catapult. Klaus-Jürgen Wrede Catapult Đây là 1 th i kì công b ng Carcassonne. 1 ngư i thương gia đ n và mang theo phát minh m i nh t c a mình: 1 chi c máy b n đã kì l ! S th hi n c a ông làm cho đám đông kinh ng c truy n c m h ng sáng t o đ tìm ra nhi u ng d ng cho chi c máy kì c c này.

Đọc thêm

m s d ng cây thu c

L.T.T. H ươ ng, N.T. Thành / T p chí Khoa h c HQGHN: Khoa h c T nhiên và Công ngh, T p 32, S 1 (2016) 55-64 56 Sán Dìu, Sán Chay và Dao t nh Thái Nguyên s+ góp ph #n nâng cao hi u qu và s d ng b n v ng ngu n tài nguyên cây thu c n ơi ây.

Đọc thêm

Giáo trình Điện tử số (Mạch logic)

Giáo trình Điện tử số (Mạch logic)

Đọc thêm

(PDF) lý thuyết chuỗi cung ứng | thành trương tấn

Lý do cần nhà cung ứng chủ động hơn trong quy trình thu mua: 1. Sự kém hiệu năng có liên quan đến việc nhà cung ứng khởi xướng các nỗ lực marketing về phía người mua, …

Đọc thêm

Intensive blood glucose control and vascular outcomes in

Background: In patients with type 2 diabetes, the effects of intensive glucose control on vascular outcomes remain uncertain. Methods: We randomly assigned 11,140 patients with type 2 diabetes to undergo either standard glucose control or intensive glucose control, defined as the use of gliclazide (modified release) plus other drugs as required ...

Đọc thêm

(PDF) KẾT HỢP ẢNH VỆ TINH LANDSAT 8 VÀ SENTINEL

Landsat 8 is the eighth satellite in the Landsat program, which provides images at 11 spectral channels, including 2 thermal infrared bands at a spatial resolution of 100 m (band 10 (10,30÷11,30 ...

Đọc thêm

Tiểu luận hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư

đáp ng nhu c u ngày càng cao c a công tác t v n pháp lu t đòi h i lu t sĐể ứ ầ ủ ư ấ ậ ỏ ậ ư ph i n m b t k p th i nh ng quy đ nh c a pháp lu t. ây là công vi c th ng xuyênả ắ ắ ị ờ ữ ị ủ ậ Đ ệ ườ và có ý ngh a quan tr ng c a các lu t s . Khách hàng là ngu n s ng c a lu t s .

Đọc thêm

Cá sấu

Cá sấu là động vật cao cấp nhất trong tất cả các loài lưỡng cư, sinh trứng . Cá sấu có tim 4 ngăn, cơ hoành và vỏ não. Đặc điểm này làm nó được đánh giá là tiến …

Đọc thêm

LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ TÁC PHẨM VAN HỌC VÀ NGHỆ …

Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m Lu t Quy n tác gi tác ph m v n h c ngh thu t c a Th y n (Lu t s 729 ngày 30/12/1960, s a Ch i, b sung ngày 1/4/2000) ng I it ng ph m vi b o h i u 1: B t k ng i sáng t o tác ph m v n h c ho c ngh thu t gi i v i tác ph m ó, b t k ó là: u có quy n tác S th hi n mang tính h c u ho c miêu t vi t ho c nói; Ch ng trình máy tính; Tác ph m âm nh …

Đọc thêm

Cá Sấu – Đặc điểm chung và mô hình nuôi cá Sấu tiền tỷ

Cá sấu là động vật cao cấp nhất trong tất cả các loài bò sát. Khi nhắc đến cá Sấu chúng ta thường nghĩ đến đây là một con vật rất là đáng sợ. Là một loài động …

Đọc thêm

Nh?ng ?i?u Quý V? C?n Bi?t V? COVID-19

D?ch COVID-19 còn ???c g?i là b?nh viêm ph?i c?p tính do coronavirus gây ra ?ang lan r?ng kh?p Hoa K?. ? trên là nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t ?? b?o v? b?n thân và gia ?ình …

Đọc thêm

Tốc độ của cá sấu: Cá sấu có thể chạy nhanh đến mức nào?

Cá sấu Mỹ được biết là chạy với tốc độ lên đến 32 km / giờ và cá sấu nhanh nhất là cá sấu sông Nile có thể chạy trong khoảng 30-35 km / giờ.

Đọc thêm

Cá sấu – Wikipedia tiếng Việt

Đọc thêm

Nghiên cứu sử dụng thạch cao phế thải công nghiệp gốm sứ làm …

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng thạch cao phế thải công nghiệp gốm sứ tới một số tính chất của xi măng Pooclăng ở các hàm lượng thạch cao từ 3% đến 8%. Các tính chất của xi măng được khảo sát bao gồm lượng nước tiêu chuẩn, thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết ...

Đọc thêm

HƯỚNG VẾ CỘNG ĐỒNG: Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH

H NG V C NG Đ NG: Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH TSBS Nguyễn Thanh Nguyên∗ MỤC TIÊU BÀI GI NG 1- Giải thích được cụm từ "hướng về cộng đồng" trong chăm sóc sức khỏe. 2 …

Đọc thêm

Case study Bài tập tình huống quản trị rủi ro

Không rõ là r u c∀n có c bao g∀m trong chính sách kiên quy t i v i các ch t gây kích thích hay không. M c dù ã có chính sách l a ch n i bi u khá toàn di n và các quy trình ã c thi t l p, nh ng không ph i lúc nào c#ng c tuân th . Ch có kho ng 20% hu n luy n viên c a chúng ta duy trì c s th a nh n, và các c h ...

Đọc thêm

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ZrO2

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ZrO2. Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 , 33 trang ) Zircon là nguyên li u chính đ s n xu t ZrO2. Tuy nhiên, hi n khoáng này ch …

Đọc thêm

Trí tuệ cảm xúc ứng dụng trong công việc pdf -tải sách free

Ngh thut kim sot cm xc v{ nh hng n mt c|ch ng n c gi l "Tr tu xc cm". K t khi cun s|ch u tin ca Daniel Goleman l Tr tu xccm (Emotional Intelligence) vit v vn n{y nm 1995, th "Tr tu xc cm" tr thnh mt trong nhng thut ng nng bng nht trong x hi M. Daniel Goleman ~ trnh b{y vn ny rt y, r rng v c sc thuyt phc.

Đọc thêm

CÔNG C C A LIÊN H P QU C V QUY N TR EM L I M U

rˇng mˆi ng i u có quy n c h ˙ng t t c các quy n và t do nêu ra trong các v˝n ki˛n ó mà không b b t c m t s phân bi˛t i x˚ nào nh ch ng t c, màu da, gi i tính, ngôn ng˜, tôn giáo, chính ki n ho c quan i m khác, ngu!n g c dân t c hay xã h i, tài s …

Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ …

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 về công tác chủ nhiệm. Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 3 là tài liệu tham khảo về công tác chủ nhiệm, giúp các giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc dạy trẻ, đưa trẻ hòa đồng với môi trường học tập mới.

Đọc thêm

Giáo Døc và Chuy‹n Hóa Cây ThÓt NÓt và cây Soan

phúc. Hai vÎ Çã nhân danh trÜ©ng ñåi H†c này hi‰n tng thÀy Giäi Thܪng Education as Transformation, m¶t giäi thܪng ÇÜ®c trao t¥ng hàng næm cho m¶t C¶ng ñÒng Giáo Døc nào thành t¿u ÇÜ®c s¿ nghiŒp giáo døc có khä næng L¶c …

Đọc thêm

Đề cương thi Lịch sử Đảng

DE CUONG ON THI LICH SU DANG. Câu h i 1 : Vai trò c a lãnh t Nguy n Ái Qu c trong vi cỏ ủ ụ ễ ố ệ chu n b v chính tr t t ng và t ch c đ thành l p Đ ng C ngẩ ị ề ị ư ưở ổ ứ ể ậ ả ộ s n Vi t Nam.ả ệ Tr l i: ả ờ ***. Chu n b v m t t t ng chính tr :** ẩ ị ề ặ ư ươ ị + t ố ộ ủ ự cáo t i ác c a th c dân pháp đ i v i nh n ...

Đọc thêm

TÍNH KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI

TÍNH KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI -NHÂN VĂN (bản tác giả) July 2013. Ai TRAN Thanh. Recently, the press says a lot about the state of our country's current stagnation ...

Đọc thêm

a/ c¸c ®Æc ®iÓm cña

N«ng l©m kÕt hîp. XX. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية Unknown

Đọc thêm

пNg D¿C Quy¿N: пng C¿ng S¿n Trung Qu¿c, пng …

пNg D¿C Quy¿N: пng C¿ng S¿n Trung Qu¿c, пng C¿ng S¿n Vi¿t Nam, Phong Trào Gi¿i Phóng Dân T¿c Vi¿t Nam, Giang Tr¿ch Dân, Mao Tr¿ch Ðông

Đọc thêm

(PDF) Trac Nghiem Marketing

Th vư i n ệ tài nguyên - Di n đàn Sễ inh viên Kinh T HCMế Đ c s u t m b i tamnhinvuotthoidai@yahooượ ư ầ ở 1 M C Ụ L CỤ CHƯ NG 1:Ơ B N CH TẢ…

Đọc thêm

(PDF) CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ SỰ

PDF | Nghiên cứu nhằm phát hiện và khẳng định các thành phần, yếu tố tạo nên chất lượng dịch vụ việc làm tác động tới sự hài lòng của người tìm ...

Đọc thêm

Kamasutra tiếng việt

Kamasutra tiếng việt. tr c n nay, cái tên "Kama Sutra" ã g i cho ng i nghe nhi u liên t ng n truy n dâm tình. Ngay c nh ng ng i ch a bao gi c cu n sách này c ng bi t, ho c tin r ng: ó là m t cu n biên kh o, v nh ng cách th giao h p truy n th ng c a ng i Bà La Môn, ng i n hay ng i H i. Trên th c t, nh n nh trên không ...

Đọc thêm

Các y u t nh h ư ng n lòng tin

2. T ng quan các nghiên c u liên quan Lòng tin xã h i ư ˇ c các nhà nghiên c u xem xét t nhi u góc khác nhau. Tr ư c h t là t góc t ươ ng tác xã h i. Nhà xã h i h ˜c ng ư˛i Anh Anthony Giddens vi t r 'ng: "Có th " nói s tin c y là m t ph ươ ng ti n làm !n nh

Đọc thêm

Sắc ký trao đổi ion và ứng dụng

Nguyên nhân là do s xu t hi n áp su t th m th u cao do s chênh l ch v n các ion trong nh a và trong dung môi: m ph ng ph thu c vào nhi u y u t : - B n ch t c a n n và liên k liên k t ngang thì nh a ít b ph ng. Ví d m t nh a polystyron d ng H + có s liên k t n ng v i 5% divinylbenzen h p th c/1g nh a, còn lo i 10% divinylbenzen ...

Đọc thêm

TCVN 10688

Hình 8 – Bố trí va đập trong thử nghiệm va đập. 51. fTCVN 10688:2015. ch th ớc t nh ng milim t. CHÚ DẪN: 1 c u nối. Hình 9a – Hệ thống máng cáp hoặc hệ thống thang cáp được nối với bộ ghép nối riêng r. ch th ớc t nh ng milim t. …

Đọc thêm

(PDF) lý thuyết chuỗi cung ứng | thành trương tấn

Lý do cần nhà cung ứng chủ động hơn trong quy trình thu mua: 1. Sự kém hiệu năng có liên quan đến việc nhà cung ứng khởi xướng các nỗ lực marketing về phía người mua, chẳng hạn như nhà cung ứng không có đủ thông tin, thông tin …

Đọc thêm

Tập tư thế con cá sấu trong yoga để thư giãn • Hello Bacsi

Tư thế con cá sấu trong yoga mang lại nhiều lợi ích cho lưng và một số phần liên quan. Một số bộ phận có thể được cải thiện nhờ tư thế tập yoga này là: • Lưng dưới: Các hoạt động hằng ngày, kể cả ngồi trên ghế, đều gây áp lực lên phần lưng dưới và …

Đọc thêm

Ph_c Truy_n Lu_t L_ K_ (T_p 3 : Ph_c Truy_n 27-34)

Môi-se thách th_c dân Y-s_-ra-èn _áp _ng b_ng cách công b_ r_ng ch_ m_t mình Gia-vè là Chúa c_a h_, c_ng nh_ bày t_ lòng trung thành không lay chuy_n v_i …

Đọc thêm

Tục ngữ

. 1.2.3. Ca dao truy n th ng 35 1.2.4. M t s m c a ca dao 37 1.3. Tục ngữ, ca dao truyền thống trong xã hội hiện đại 46 CHƢƠNG 2: TỤC NGỮ TRUYỀN THỐNG TRONG KỊCH BẢN CHÈO HIỆN ĐẠI 50. 3: CA DAO TRUYỀN …

Đọc thêm