Thông tư 88/2021/TT-BTC về chế độ kế toán cho hộ, cá nhân …

Theo đó, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đối tượng áp dụng là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế. Các hộ kinh ...

Đọc thêm

Chính sách kế toán và những thông tin bạn cần biết

Chính sách kế toán là gì? Theo Chuẩn mực số 29 do Bộ Tài chính ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 với nội dung: "Thay đổi chính …

Đọc thêm

Cơ chế, chính sách kế toán

Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017: Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. 24/10/2018 14:59:00 Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016: Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được ...

Đọc thêm

Thủ Tục Và Điều Kiện Khai Thác Cát (Thủ Tục Cập Nhật 2023)

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC. Cát là khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Tuy nhiên để khai thác cát phải đáp ứng các điều kiện và …

Đọc thêm

Hướng dẫn vận hành và khai thác TABMIS

Từ ngày 11/10/2014 việc vận hành, khai thác và đảm bảo các điều kiện để vận hành, khai thác TABMIS sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 123/2014/TT-BTC. >> Hướng dẫn chi ngân sách cho người điều trị nghiện. >> Bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Đọc thêm

Chính sách kế toán là gì? Khái niệm và cách áp dụng?

Chính sách kế toán là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC). Danh sách tài …

Đọc thêm

Thông tư 118/2018/TT-BTC lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động …

Thẩm định nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tối đa 700.000 đồng/lần. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, …

Đọc thêm

Hướng dẫn thực hiện thủ tục khai quyết toán thuế tài nguyên đối …

Căn cứ tiểu mục 5.2 Mục 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên bao gồm: - Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ...

Đọc thêm

Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ kế toán

Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ... Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ... thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Đọc thêm

Khoa học xã hội 8 Bài 18: Chính sách khai thác

Khoa học xã hội 8 Bài 18: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội (từ năm 1897 đến năm 1914) | Hay nhất Giải bài tập Khoa học xã hội 8 VNEN - Các bài giải bài tập Khoa học xã hội lớp 8 VNEN được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Khoa học xã hội 8 Tập 1 ...

Đọc thêm

Quyết toán Thuế 2022: Thời hạn, thủ tục và hướng …

Hướng dẫn khai thuế Thu nhập Doanh nghiệp Online 2022. Hiện nay, bạn có thể thực hiện kê khai Thuế TNDN Online trên hệ thống Thuế Điện tử của Tổng Cục Thuế. Bước 1: Truy cập vào hệ thống tại …

Đọc thêm

Ủy thác nhập khẩu là gì? Trách nhiệm của bên nhận và bên giao ủy thác

20/07/20 1. Ủy thác nhập khẩu. Ủy thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu. Nói cách khác, đây là hình thức nhập khẩu hàng qua trung gian. >> …

Đọc thêm

Hướng dẫn xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 và kế …

a) Dự toán thu NSNN năm 2023 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành (tổng hợp đầy đủ các khoản thu từ phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN theo qui định của Luật NSNN, Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn); trên cơ sở đánh giá sát ...

Đọc thêm

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu cơ quan Thuế bồi thường thiệt hại

Hướng dẫn xác định cơ quan Thuế giải quyết bồi thường. Căn cứ quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định 657/QĐ-TCT năm 2023 thì cơ quan Thuế giải quyết bồi thường là Tổng cục Thuế, Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế, Chi cục Thuế trực tiếp quản lý công chức thi hành công vụ gây thiệt hại tại cơ ...

Đọc thêm

Quyết toán Thuế 2022: Thời hạn, thủ tục và hướng …

Hướng dẫn kê khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Online 2022. Hiện nay, bạn có thể thực hiện kê khai Thuế TNCN Online trên hệ thống Thuế điện tử của Tổng cục thuế. Bước 1: Truy cập vào hệ thống tại đây …

Đọc thêm

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI …

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ, Giám đốc kiểm toán nội bộ CAE có trách nhiệm xây dựng các chính sách và thủ tục để hướng dẫn các hoạt động của phòng kiểm toán nội bộ. Hình thức và nội dung của các chính sách và thủ tục phụ thuộc vào quy mô, cấu trúc hoạt động ...

Đọc thêm

Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Khai Thác Cát đá

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP KHAI THÁC CÁT ĐÁ. 1. Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ khai thác cát đá. – Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp. – Tạo và quản lý danh mục …

Đọc thêm

Xuất nhập khẩu ủy thác và những quy định của pháp luật

Việc ủy thác sẽ không làm thay đổi bản chất về làm thủ tục hải quan thông quan hàng hóa. Người nhận ủy thác không thể khai thuế đối với lô hàng ủy thác. Chỉ khai báo thuế cho hóa đơn dịch vụ ủy thác. …

Đọc thêm

Xuất khẩu ủy thác, chế độ hóa đơn và thuế đối với xuất khẩu ủy thác.

a) Hoá đơn: Phụ lục IV, đính kèm Thông tư số 39/2014/TT­BTC, hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá uỷ thác xuất khẩu như sau: "2.3. Khi xuất hàng hoá để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho ...

Đọc thêm

Công văn 8062/BTC-QLKT 2022 hướng dẫn hạch toán kế toán …

Số: 8062/BTC-QLKT. V/v Hướng dẫn kế toán. Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022. Kính gửi: Công ty TNHH Flow Trading Vietnam. Trả lời công văn số 01/CV/BTC ngày …

Đọc thêm

Kế toán ủy thác xuất khẩu tại bên giao và bên nhận ủy thác

1. Kế toán tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu. Bên nhận ủy thác xuất khẩu thực hiện hợp đồng ủy thác từ khi nhận hàng xuất khẩu, tự tổ chức bán hàng ra nước ngoài và thanh toán tiền hàng. Bên nhận ủy thác được xác định là bên cung cấp dịch vụ cho bên giao ...

Đọc thêm

Hướng dẫn thực hiện hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất …

Quản lý hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa? ... Công văn 1256/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh ban hành đưa ra hướng dẫn thủ tục hải quan như sau: ... số chứng từ thanh toán (nếu có): 01 ...

Đọc thêm

Chính sách kế toán và những thông tin bạn cần biết

Chính sách kế toán là gì? Theo Chuẩn mực số 29 do Bộ Tài chính ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 với nội dung: "Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai …

Đọc thêm

Xử lý chính sách ưu đãi thuế TNDN với khai thác khoáng sản

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Xử lý chính sách ưu đãi thuế TNDN với khai thác khoáng sản theo Số: 663 /TCT-CS ngày 01 tháng 03 năm 2017 V/v ưu đ ã i thuế TNDN. – Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 quy …

Đọc thêm

Quy Trình Hạch Toán Kế Toán Khai Thác Doanh …

Kế toán Việt Hưng chia sẻ cách hạch toán kế toán khai thác doanh nghiệp mới thành lập qua bài viết ngay dưới đây. 1. Danh …

Đọc thêm

Hướng dẫn chi tiết Quy trình Hạch toán nghiệp vụ kế toán Khai …

- Giấy đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản. - Điều lệ của doanh nghiệp khai thác khoáng sản. - Hộ chiếu bản sao, chứng minh nhân dân/thẻ CCCD bản sao hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao. - Các tài liệu liên quan khác …

Đọc thêm

Khoá học kế toán khai thác khoáng sản tự nhiên thực tế

1. Số dư đầu kỳ học kế toán khai thác khoáng sản. Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp. Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa. Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, công nợ …

Đọc thêm

Quyết định 875/QĐ-BTC 2019 thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng …

1. Thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của ...

Đọc thêm

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục …

Thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong …

Đọc thêm

Hướng dẫn thực hiện thủ tục khai quyết toán thuế tài nguyên đối …

Trình tự thực hiện thủ tục khai quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên? - Bước 1: Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên lập …

Đọc thêm