Áp dụng điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

Pháp luật Việt Nam hiện hành ghi nhận cơ chế phạt vi phạm hợp đồng khi và chỉ khi có sự thoả thuận giữa các bên. ... Trong khi đó tổng mức phạt vi phạm trong …

Đọc thêm

Phạt vi phạm hợp đồng (Fines against contract violations) là gì?

Vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng phạt 2% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm thời hạn thực hiện cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm từ 0,5% đến …

Đọc thêm

Phạt vi phạm hợp đồng được áp dụng khi nào?

- Mức phạt vi phạm: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ …

Đọc thêm

Tiền phạt vi phạm hợp đồng trừ thẳng vào giá trị hợp đồng

Công ty có làm một hợp đồng tư vấn trị giá 200tr, bị phạt chậm hoàn thành hợp đồng là 50tr, bên chủ đầu tư sẽ trừ thẳng số tiền phạt vào tổng giá trị hợp đồng …

Đọc thêm

Trì hoãn – Wikipedia tiếng Việt

Trì hoãn. Trì hoãn (hay còn có những cách gọi khác với nghĩa tương tự là tính chần chừ, [1] hay thói lề mề, [2] sự lần lữa, [3] thói rề rà, ù lỳ [4]) là hành động cố tình hoãn lại một …

Đọc thêm

Quy định của pháp luật về mức phạt trong hợp đồng?

Điều 13 quy định như sau: 2- Thoả thuận về mức tiền phạt trong hợp đồng kinh tế phải phù hợp với khung phạt của từng loại hợp đồng kinh tế và loại vi phạm hợp đồng theo quy định như sau: a) Vi phạm chất lượng: phạt từ …

Đọc thêm

Bàn về mức phạt vi phạm hợp đồng

Mức phạt do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá mười lần thù lao dịch vụ giám định" (khoản 1 Điều 266). – Luật Xây dựng 2014 quy định: "Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng ...

Đọc thêm

Mức phạt vi phạm hợp đồng tối đa được áp dụng?

"Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này".

Đọc thêm

Phân tích nội dung và mối quan hệ giữa giá trị với giá trị trao đổi

Thông tin tài liệu. Ngày đăng: 20/05/2016, 16:09. NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Đề bài: Câu 1: Phân tích nội dung mối quan hệ giá trị với giá trị trao đổi, giá sản xuất với giá thị trường Câu 2: Phân tích trình chuyển hoá quy luật giá trị …

Đọc thêm

Quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị …

Đọc thêm

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là gì? Đặc điểm và thời …

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm được định nghĩa là giá trị nội bộ của hợp đồng bảo hiểm tại bất kỳ thời điểm nào bằng giá trị của tài khoản tích lũy trừ đi phí hoàn trả. Phí đầu hàng giảm dần về 0 sau một thời gian cụ thể, chẳng hạn như sau ...

Đọc thêm

Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán trong hợp đồng thi công …

Phương pháp tính toán thu hồi dần tiền tạm ứng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và đảm bảo các nguyên tắc sau: - Việc tính toán, thu hồi dần tiền tạm ứng được thực hiện sau khi bên nhận thầu đã nhận được …

Đọc thêm

Chuyển đổi giữa các giá trị phần trăm, phân số, và số thập phân

Chuyển đổi giữa các giá trị phần trăm, phân số, và số thập phân. Ví dụ, tìm hiểu tại sao 50%, 1/2, và 0,5 lại bằng nhau. Phần trăm, phân số, và số thập phân chỉ là các cách viết khác nhau của một số. Ví dụ, những số sau đều bằng nhau: start fraction, 1, …

Đọc thêm

Phạt vi phạm hợp đồng là gì? Mức phạt vi phạm hợp đồng theo …

Luật Thương Mại quy định: " Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 ...

Đọc thêm

ĐIỀU KHOẢN VỀ THƯỞNG, PHẠT VÀ TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP …

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của ...

Đọc thêm

Tại sao mức phạt hợp đồng thương mại giới hạn ở 8%?

Chả là, theo quy định tại Điều 301 Luật thương mại 2005: "Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong …

Đọc thêm

KTCT tự tổng hợp

Lợi nhuận (p): là số tiền lời mà nhà tư bản thu được sau khi bán hàng hóa do có sự chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và chi phí tư bản, gồm LN công nghiệp và LN thương nghiệp ( LN thương nghiệp là 1 phần giá trị thặng dư được sáng tạo ra …

Đọc thêm

Trì hoãn – Wikipedia tiếng Việt

Trì hoãn. Trì hoãn (hay còn có những cách gọi khác với nghĩa tương tự là tính chần chừ, [1] hay thói lề mề, [2] sự lần lữa, [3] thói rề rà, ù lỳ [4]) là hành động cố tình hoãn lại một việc gì đó cho dù biết rằng điều đó là không cần thiết và sẽ dẫn đến những ...

Đọc thêm

Biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền

Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá (sau đây gọi tắt là "kê biên tài sản") được pháp luật quy định là một trong các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt VPHC [5] trong trường hợp cá nhân, tổ chức ...

Đọc thêm

Hiệu lực của thỏa thuận bồi thường thiệt hại ước tính

Theo Điều 301 Luật TM năm 2005 về phạt vi phạm, mức phạt vi phạm không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Như vậy, tiền phạt vi phạm sẽ là 5% giá trị hợp đồng bị vi phạm chứ không phải 5% toàn bộ giá trị của hợp đồng theo thỏa thuận của các bên.

Đọc thêm

Xác định mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng kinh tế

Đọc thêm

Quy luật giá trị

Để tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này, em xin chọn đề tại số 1: " Quy luật giá trị – lí luận và thực tiễn ở Việt Nam ". 1. Lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị: 1.1. Khái niệm quy luật giá trị: Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản ...

Đọc thêm

Tổng Quan Về Phạt Vi Phạm Hợp Đồng (phần 3)

Về phạt hợp đồng, tất cả các văn bản pháp luật đã đề cập ở trên đều thống nhất rằng phạt vi phạm hợp đồng chỉ được áp dụng khi có thỏa thuận bằng văn bản. Theo đó, các bên có quyền thương lượng về mức phạt hợp đồng sẽ …

Đọc thêm

Phạt vi phạm hợp đồng, thỏa thuận phạt bao nhiêu là hợp pháp?

Còn Luật xây dựng 2014 thì đặt ra mức phạt tối đa đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công là 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm . Để áp dụng chế tài phạt vi phạm …

Đọc thêm

Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

b) Khối lượng giá trị thặng dư. Khối lượng giá trị thặng dư là tích số giữa tỷ suất giá trị thặng dư và tổng tư bản khả biến đã được sử dụng. Nếu ký hiệu M là khối lượng giá trị thặng dư thì M được xác định bằng công thức: Trong đó: v: tư bản khả ...

Đọc thêm

Nhận định đúng sai chương 1.2

Bộ phận biểu hiện của giá trị hàng hóa là Tiền lời thu được do bán hàng hóa cao hơn giá trị -> sai vì là giá cả biêu rhieenj bằng tiền của giá trị Giá trị của hàng hóa do thời gian lao động xã hội cần thiết và quan hệ cung cầu của hàng hóa đó quyết định. -> sai vì ...

Đọc thêm

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định mới nhất năm 2023

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị …

Đọc thêm

Phạt vi phạm hợp đồng là gì? Mức phạt vi phạm hợp đồng theo …

Theo đó, thì mức phạt vi phạm là không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng vi phạm, khi hai bên thỏa thuân mức phạt vượt quá 8% giá trị nghĩa vụ hợp đồng vi phạm (gấp 5 …

Đọc thêm

Tiểu luận "Quy luật giá trị, vai trò và tác động của nó tới nền kinh …

TIỂU LUẬN "Quy luật giá trị, vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế thị trường" PHẦN MỞ ĐẦU. Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá .Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự xuất hiện cuả quy ...

Đọc thêm

Giá trị tính phạt vi phạm hợp đồng » Huỳnh Nam Law Firm

Theo tính toán của Công ty B, mức phạt sẽ tính trên Tổng giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT: – Giá trị hạng mục vi phạm: Tổng giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế …

Đọc thêm

Áp dụng điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

Pháp luật Việt Nam hiện hành ghi nhận cơ chế phạt vi phạm hợp đồng khi và chỉ khi có sự thoả thuận giữa các bên. ... Trong khi đó tổng mức phạt vi phạm trong Hợp đồng thương mại và Hợp đồng xây dựng được quy định lần lượt không được quá 8% và 12% giá trị ...

Đọc thêm

Quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng

Điều 301. Mức phạt vi phạm – Luật Thương mại 2005 Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này.

Đọc thêm